Monday, April 18, 2022

365. Dzejoļi. 1. daļa by Guntars Račs

365. Dzejoļi. 1. daļa365. Dzejoļi. 1. daļa by Guntars Račs

My rating: 3 of 5 stars


Citam patīk, citam nē. Pāris dzejoļu atradu arī priekš sevis. Man ļoti patīk dziesma, kura tapa pēc "Es šodien sēdēšu uz jumta".View all my reviews

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Introducing Bonux Washing Powder Color: Brilliant Care for Brighter Fabrics

Unveil the radiance of your whites and light-colored fabrics with Bonux Washing Powder Color , meticulously crafted by Procter & Gamble....

Popular Posts